Przemysł 4.0

Nowoczesne rozwiązania MES jako wsparcie w drodze do Przemysłu 4.0

W zakładach produkcyjnych przyszłości inteligentne przedmioty będą znajdowały optymalną drogę przez proces produkcji. Ludzie, produkty, maszyny i narzędzia muszą działać w wąskiej sieci komunikacyjnej wzdłuż całego procesu, by te autonomiczne technosfery mogły powstać. Centralną rolę przejmą systemy informatyczne takie jak GUARDUS MES, by zbierać, wizualizować i kontrolować dane na temat jakości procesów i produktów. Poziom automatyzacji przyszłych scenariuszy przemysłu 4.0 będzie także prowadził do sytuacji w której, pracownik będzie nośnikiem doświadczenia i ośrodkiem decyzyjnym, zarówno na produkcji jak i poziomie Top-Management. Jednocześnie wzrośnie konieczność, by w każdym momencie i każdym miejscu podejmować słuszne i zasadne decyzje.

Inteligentne systemy wsparcia i metodyki
Poziom automatyzacji w przyszłym scenariuszu Przemysłu 4.0 doprowadzi do tego, że pracownik będzie wzmacniał działania swoim doświadczeniem i decyzyjnością, zarówno na poziomie hali produkcyjnej jak i managementu. Tym samym wzrośnie presja na to by w każdym miejscu i momencie podejmować słuszne i zasadne decyzje.

Koncepcja ergonomii GUARDUS MES "Comfort by Desgin" wychodzi naprzeciw tym wymaganiom. Obok przyjaznych użytkownikowi funkcji wprowadzania i prezentacji danych powiązanych z produktem i procesem, możliwe są także inteligentne koncepcje wsparcia, które dostarczają użytkownikowi tylko tych informacji, których potrzebuje w procesie. Zaliczyć można do tego inteligentne okna systemu oraz aplikacje mobilne i klastry funkcji kontekstowych, które dopasowują się do wymaganych przez użytkownika informacji zależnie od sytuacji, produktu lub specyficznych wymagań.

temat miesiąca

Zarządzanie produkcją w GUARDUS™MES
Rejestracja danych produkcyjnych (BDE) systemu GUARDUS MES stanowi centralny zasób wszystkich danych relewantnych dla produkcji. Celem jest udostępnienie pracownikom produkcyjnym interfejsu użytkownika, w którym mogą oni odczytywać wszystkie informacje i intuicyjnie wprowadzać niezbędne dane produkcyjne. Obok wyświetlania otwartych zleceń produkcyjnych, moduł zapewnia przyporządkowanie do poszczególnych zasobów oraz informację zwrotną w czasie rzeczywistym w zakresie ilości, rodzajów czasu i stanów.

więcej

kontakt

SOLDIS Sp. z o.o.
ul. Olimpijska 8
44-109 Gliwice

tel +48 32 338 68 20
fax +48 32 338 68 28
biuro@soldis.pl

mapa dojazdu