DECOMA

CASE STUDY

Decoma Decoform to wiodący dostawca branży motoryzacyjnej, który jako cel stawia sobie utrzymanie i stałe polepszanie pozycji na rynku - co nierozłącznie wiąże się z ciągła redukcją terminów realizacji, podwyższaniu konkurencyjności uzyskanej dzięki wprowadzaniu nowych produktów i spełnieniu najwyższych wymagań jakościowych.

Zmniejszenie poziomu zapasów, skrócenie czasu realizacji oraz integracja z systemem planowania produkcji Just in Time, co za tym idzie zapewnienie wysokiej niezawodności dostaw i jakości produktów są ważniejsze niż kiedykolwiek dla pomyślnego rozwoju firmy. Dużo istotniejsze stało się także wczesne wykrywanie odchyleń od planowanych zdarzeń oraz możliwość szybkiej interwencji we właściwym czasie. W ramach tych indywidualnych wymagań, procesy operacyjne w zakresie zamówień i produkcji powinny być obsługiwane za pomocą nowoczesnych rozwiązań IT. Jako cel wdrożenia zintegrowanego systemu realizacji produkcji postawiono budowę dostępnej z każdego poziomu przedsiębiorstwa bazy technologicznej - wymagane było szybkie dostarczanie informacji z procesów i zwiększenie przejrzystości tych procesów operacyjnych jako podstawa skutecznej kontroli - zwłaszcza, gdy pojawiają się odchylenia od planu.

Aby zrealizować te cele, wykorzystano oparty na Oracle system GUARDUS™MES, którego pionierska technologia została zaprojektowana i wdrożona dla całej struktury przedsiębiorstwa. Na podstawie wnikliwej analizy przepływu materiałów opracowana została koncepcja stopniowego wdrożenia systemu. Implementacja przeprowadzona została równolegle w czterech zakładach. Od ponad trzech lat system działa produktywnie w obszarze zamówień i przyjęć z zewnątrz a także rejestracji danych produkcyjnych i śledzenia zwrotnego. Przez integrację z systemem planowania produkcji JIT dość szybko określono pierwsze potencjalne korzyści wdrożenia: koszty administracyjne mogą być znacznie niższe, ręcznie tworzone i zarządzane listy są już przeszłością.
Ponadto, dzięki GUARDUS™MES wszystkie nieplanowane zdarzenia są automatycznie zgłaszane do odpowiednich osób, tak aby reakcje na dostawy - np. w postaci Raportu z kontroli - mogły być podjęte wystarczająco szybko. Dzięki wykorzystaniu funkcjonalności dynamicznego sterowania  znacząco zredukowano koszty prowadzonej kontroli dostawców. Istniejące rozwiązania punktowego sprawdzania metryk mogły być więc zastąpione z biegiem czasu przez informatyczny system zarządzania jakością, pozwalający planować i analizować wszystkie informacje dotyczące jakości dostawców. Dzisiaj dział jakości jest w stanie uzyskać wszystkie istotne informacje w dowolnym momencie przez naciśnięcie przycisku - bez dodatkowego nakładu pracy. Ważne zadania, jak wybór i ocena dostawcy oraz szybkie reagowanie na niezgodności dostaw pod względem ilości i jakości można sprawnie realizować dzięki GUARDUS™MES.

Zbieranie danych produkcyjnych (BDE) i zarządzanie jakością (CAQ) w procesie produkcyjnym to kolejne funkcjonalności wykorzystane w trakcie wdrożenia. Po udanym wprowadzeniu GUARDUS™MES w procesie zamówień, drugim etapem było wykorzystanie systemu w procesie produkcyjnym. Ponadto, konieczna była realizacja funkcjonalności śledzenia zwrotnego dla ca 10.000 części na dzień, bez generowania dodatkowych kosztów administracyjnych.

Gromadzenie danych na produkcji
Ważnym punktem dla powodzenia projektu było efektywne zbieranie danych przez pracowników produkcji na miejscu. Tym samym szybkie przeszkolenie personelu i proste rejestrowanie danych - postawione jako kluczowe dla wdrożenia - co zostało zaimplementowane na stanowiskach roboczych bezpośrednio dla pracowników produkcji z wykorzystaniem terminali produkcyjnych.

Optymalizacja procesu prac
By sprawnie i szybko reagować na wszystkie zmiany w procesach, pracownicy Decoma zostali przeszkoleni z GUARDUS-Toolset. Wynikiem tego była oszczędność czasu w poszczególnych procesach pracy. W najbliższej przyszłości dzięki wykorzystaniu GUARDUS MES planowane jest zoptymalizowanie procesów i działań:

    • -   Integracja z magazynem elementów gotowych
     -   Budowanie systemu informacyjnego dla klientów
     -   Opracowanie katalogu błędów (zarządzanie działaniami korygującymi)
     -   Wspieranie procesu obsługi klienta z śledzeniem działań korygujących

GUARDUS wykorzystywany jest jako system MES przez Decoma Decoform  we wszystkich zakładach, do rejestracji danych produkcyjnych oraz śledzenia zwrotnego z wykorzystaniem bazy danych Oracle.

Używając GUARDUS MES Decoma osiąga następujące  korzyści:

 • -   Uzyskanie aktualnych i przejrzystych informacji na temat zapasów i dynamizacja procesu kontroli
  -   Przejrzystość danych budżetowych, zapasy buforowe i wizualizacja odchyleń
  -   Obszerny zbiór danych produkcyjnych i jakościowych za pośrednictwem wspólnego interfejsu
  -   Wizualizacja odchyleń online - między zamówieniami a stanem rzeczywistym
  -   Tworzenie protokołów z kontroli produkcji
  -   Wysoka akceptacja użytkowników i minimalne czas wprowadzania danych - praca w krótkich cyklach dla pracowników produkcyjnych
  -   Szybki przepływ informacji dzięki GUARDUS Workflow
  -   Identyfikowalność w ramach QS 9000
  -   Zmniejszenie odrzutów na produkcji.

 

 

kontakt

SOLDIS Sp. z o.o.
ul. Olimpijska 8
44-109 Gliwice

tel +48 32 338 68 20
fax +48 32 338 68 28
biuro@soldis.pl

mapa dojazdu