GUARDUS CAQ Express - komputerowe wspomaganie jakości

Firmy poszukują coraz intensywniej kompleksowego systemu zarządzania jakością. I choć rozpoczęcie projektu wydaje się wstępnie tylko formalnością, to jednak managerowie jakości napotykają w praktyce zasadnicze bariery związane z implementacją systemu CAQ, w szczególności początkowy koszt inwestycji oraz brak know-how z zakresu prowadzenia takiego projektu i obawy przed czasochłonnym wdrożeniem.

Jak odpowiednio podejść do projektu CAQ?
Odpowiedzią na te potrzeby jest gotowy, prekonfigurowany pakiet GUARDUS CAQ Express - prosty w uruchomieniu, gwarantujący szybkie GoLive - przejście do pracy produktywnej, oferowany na warunkach elastycznego finansowania.

MES

GUARDUS CAQ efektywnie planuje i wspiera realizację kontroli na produkcji, kolekcjonując centralnie dane do analiz, przejrzyście oddaje sytuację jakościową
i pozwala dokładnie sterować procesem. Zaliczają się do tego kontrole międzyoperacyjne i końcowe, badania laboratoryjne oraz kontrole procesowe przy maszynie, przy czym aplikacja precyzyjnie dopasowuje się do danego środowiska produkcyjnego.

 

Pobierz broszurę informacyjną PDF

Niezbędną ekonomiczność rejestracji danych zapewnia integracja przyrządów kontrolnych, maszyn pomiarowych i urządzeń produkcyjnych z systemem.
SPC wspiera statystyczną regulację procesu produkcyjnego i daje informacje na temat jego stabilności. Dynamiczną zmianę próbkowania zależną od reje- strowanych wyników kontroli (zaostrzanie i łagodzenie kontroli) uzyskujemy dzięki odpowiedniemu ustawieniu parametrów macierzy dynamizacji. Informacje na temat odrzuconych elementów mogą być przekazywane przez GUARDUS CAQ bezpośrednio do systemu ERP, dzięki czemu następny etap produkcji osiągany jest wyłącznie przez dopuszczone elementy. Szczegółowe dane o produkcji, statystyki i wskaźniki jakościowe informują w sposób ciągły o aktualnym statusie stabilności procesu i jakości produktów.

traceability

Zarządzanie planami kontroli obejmuje tworzenie nowych planów lub kolejnych wersji, zatwierdzanie i zwalnianie planów, określanie częstotliwości kontroli zależenie od czasu lub wielkości produkcji. Możliwe jest dołączanie dodatkowej dokumentacji dla dowolnej z kontrolowanych charakterystyk oraz powiązanie produktu i planów kontroli z rysunkami technicznymi oraz dowolnymi plikami.
GUARDUS pozwala na porównanie planów kontroli, weryfikację zmian, zmianę statusów oraz przydzielenie wersji planu do wybranej wersji produ-ktu. Sporą oszczędność czasu dają plany grupowe umożliwiające auto-aktualizację i zmiany zbiorcze (charakterystyk, dokumentów, etc.). Dla każdej charakterystyki możliwe jest indywidualne określenie wartości nominalnej i tolerancji, lub można wykorzystać predefiniowane tabele tolerancji, oraz katalogi odchyleń. Ponadto istnieją katalogi: przyczyn i miejsc oraz klasyfikacja błędów (Scrap, ReWork, itp.).

GUARDUS zapewnia automatyzację wywoływań kontroli na stanowisku, oraz obligatoryjne wprowadzanie wyników pomiarów, umożliwia także interaktywne wykorzystanie rysunków ze stemplami w trakcie kontroli (rys.4), podgląd dodatkowych instrukcji kontrolnych, automatyczną klasyfikację błędów, a to wszystko dla zagwarantowania wysokiej systematyki i jakości rejestrowanych danych kontrolnych. W efekcie prowadzonych kontroli reje-strujemy dane o zwalnianych, blokowanych i tymczasowo zwalnianych produktach. Istnieje także możliwość liczenia szczegółowych kosztów kontroli dla każdego produktu, grup produktów
i MPK. Dla pełnej identyfikacji źródła danych, pracownicy mogą wykorzystywać podpis elektroniczny, karty RFID lub barcode z identyfikatora. Worflow bazujące na
zdarzeniach gwarantuje, że informacja trafia do właściwych osób we właściwym czasie. Analizy CCO (Combine Compare Optimise) dają wyjątkowe możliwość porównania wyników wielu charakterystyk zarejestrowanych pomiarów oraz powstałych wykresów i analiz.

Cel:
Jedna spójna baza dla planów, dokumentacji i wyników kontroli, wysoka jakość danych i analiz oraz podniesienie wiarygodności u kluczowych klientów.

Potrzebujesz więcej informacji? Dostrzegasz korzyści z tego rozwiązania?
Skontaktuj się z naszym doradcą +48 32 338 68 20

 


Dowiedz się więcej na temat rozwiązań i funkcji jakie niesie ze sobą GUARDUS MES - zamów broszurę już dziś!


GUARDUS to kompleksowe rozwiązanie do ciągłego zbierania, wizualizacji oraz nadzoru ważnych informacji dotyczących jakości - CAQ oraz produkcji MDE, BDE, umożiwiający śledzenie zwrotne TRA oraz analizowanie wskaźników efektywności KPI.


formularz zamówienia

kontakt

SOLDIS Sp. z o.o.
ul. Olimpijska 8
44-109 Gliwice

tel +48 32 338 68 20
fax +48 32 338 68 28
biuro@soldis.pl

mapa dojazdu